Menu

Dalat to Hoi An with a Spanish group

0 Comments

Best motorbike tour with a big group from Spain. We were vey happy to do it.  Desde dalat y Hoi An con easyraider . Muy loco pero muy sympatico !

http://dalat-freelancerider.blogspot.com/2009/08/pro-riders-group-on-ho-chi-minh-trail.html

http://dalat-freelancerider.blogspot.com/2009/08/pro-riders-group-on-ho-chi-minh-trail.html

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *